Donderdag 14 december – lezing over de zeearend

Albert Draaijer, de spreker van vanavond, heeft een bijzondere interesse voor de zeearend als toppredator in het Nederlandse landschap. De vogelaarswereld stond in 2006 op zijn kop toen bekend werd dat er in dat jaar voor het eerst een broedpaar in de Oostvaardersplassen was gevestigd. We zijn nu 18 jaar verdere en de broedpopulatie heeft zich in die 18 jaar verder ontwikkeld. Dat kan natuurlijk alleen zo gaan, als de broedparen in alle rust hun nest kunnen bouwen, de eieren uit kunnen broeden en de jongen groot brengen. Of dat altijd lukt, dat is een vraag die Albert zal kunnen beantwoorden. Hij volgt al sinds een jaar of zes de ontwikkelingen bij de broedparen in Koudum en Makkum en zal ons inwijden in het wel en wee van enkele Nederlandse zeearenden. De zeearend, die in onze omgeving regelmatig wordt gezien, spreekt met zijn enorme spanwijdte altijd weer tot de verbeelding.

Bij voorkeur opgave bij voorzitter@noordwesthoek.knnv.nl. De lezing is voor leden van KNNV en IVN vrij toegankelijk. Van niet-leden wordt een bijdrage van € 2,- per persoon gevraagd.

Datum & tijd
do 14 december 2023 om 20:00
Vertrekplaats

De Zuidwester, Gasthuislaan
84, Steenwijk.
De lezing is voor leden gratis, van
niet-leden wordt een bijdrage van
€ 2,- gevraagd