Donderdag 16 maart 20.00 10 Jaar insectenonderzoek in De Wieden Lezing door Evert Ruiter

Donderdag 16 maart 20.00u in De Zuidwester Lezing door Evert Ruiter

10 Jaar insectenonderzoek in De Wieden

Sinds 2013 voert Evert Ruiter vanuit zijn bedrijf AlcedoNatuurprojecten SNL monitoring (dagvlinders, libellen, sprinkhanen) uit voor Natuurmonumenten in de Wieden. Dat leverde een schat aan gegevens op. Door de jaren heen zijn er enorme verschuivingen te zien bij een aantal soorten. Daarnaast komt hij sinds 2001 jaarlijks in De Weerribben. Ook daar zijn bijzondere verschuivingen in de insectenfauna te zien. In deze lezing zal hij die ervaringen graag met u delen.

De lezing is voor leden gratis, van niet-leden wordt een bijdrage van € 2,- gevraagd.

Opgave voor deze lezing bij voorzitter@noordwesthoek.knnv.nl.

Datum & tijd
do 16 maart 2023 om 20:00
Vertrekplaats

De Zuidwester