Ontdek de vogels van het nationaal park

Het waterrijke gebied van nationaal park Weerribben Wieden is een waterparadijs voor moeras- en rietvogels. Wil jij weten welke vogels daar rond vliegen? Kom dan op woensdag 25 oktober 2023 maar de Twitterhut, de vogelkijkhut van Wetering Oost.

Vogelkenners Albert Steenbergen, Liesbeth Pit en Piet Hein Klip van de vogelgroep IVN Noordwest-Overijssel staan tussen 13:30 en 16:30 met telescoop en verrekijkers bij de hut. Ze beantwoorden vragen van belangstellenden, en vertellen enthousiast over de aanwezige vogels en over de zwaluwwand. Ter ondersteuning van hun verhalen hebben ze tal van foto’s, nestmaterialen en vogeleieren meegenomen.

In oktober kun je verschillende soorten eenden verwachten zoals Slobeend, Smient, Krakeend, Brilduiker, Wintertaling, Dodaars, of andere watervogels zoals Fuut, Watersnip, Knobbelzwaan, Grote zilverreiger, en diverse soorten ganzen. Roofvogels zoals Buizerd, Havik en Bruine Kiekendief komen er ook voor en met een beetje geluk komt de zeearend overvliegen.

Deze middag is voor jong en oud. Kom langs en ontdek de vogels in het natuurgebied.

Wanneer: 25 oktober 2023
Tijdstip: tussen 13:30-16:30 uur
Waar: vogelkijkhut Wetering Oost, Twitterhut, Ingenieur Luteijnweg, Scheerwolde

Datum & tijd
wo 25 oktober 2023 van 13:30 tot 16:30
Vertrekplaats

vogelkijkhut Wetering Oost, Twitterhut, Ingenieur Luteijnweg, Scheerwolde