ANBI = status de Noordwesthoek = pending !!

OP DIT MOMENT IS ER GEEN ANBI STATUS MEER VOOR de NOORDWESTHOEK EN WORDT ER OVERWOGEN OF EEN AANVRAAG NOG WEL ZINVOL IS !!!

Sinds 2011 heeft de KNNV, afdeling De Noordwesthoek, de ANBI-status. Met een donatie (schenking, gift) of legaat steunt u het werk van de afdeling op extra wijze. Anderzijds kan, onder voorwaarden, een donatie of legaat als aftrekpost worden opgevoerd bij de belastingaangifte. Zie voor de regelgeving hieromtrent: belastingdienst/giften. Voor meer over het inhoudelijke werk van De Noordwesthoek of informatie aangaande de ANBI-status kunt contact opnemen met één van de bestuursleden.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid donateur te worden. U ondersteunt daarmee eveneens de activiteiten van De Noordwesthoek, kunt lezingen bezoeken, meegaan op excursie en ontvangt 4x per jaar het verenigingsblad De Noordwesthoek.

Het donateurschap bedraagt minimaal € 15,00 en valt onder de ANBI-regeling.