ANBI = status de Noordwesthoek = pending !!

Sinds 2011 heeft de KNNV, afdeling De Noordwesthoek, de ANBI-status. Met een donatie (schenking, gift) of legaat steunt u het werk van de afdeling op extra wijze. Anderzijds kan, onder voorwaarden, een donatie of legaat als aftrekpost worden opgevoerd bij de belastingaangifte. Zie voor de regelgeving hieromtrent: belastingdienst/giften. Voor meer over het inhoudelijke werk van De Noordwesthoek of informatie aangaande de ANBI-status kunt contact opnemen met één van de bestuursleden.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid donateur te worden. U ondersteunt daarmee eveneens de activiteiten van De Noordwesthoek, kunt lezingen bezoeken, meegaan op excursie en ontvangt 4x per jaar het verenigingsblad De Noordwesthoek.

Het donateurschap bedraagt minimaal € 15,00 en valt onder de ANBI-regeling.