Link – artikel in de Koppel januari 2022 over Wheer, Beek, Reune Stroomgebieden van drie lokale beken

De drie lokale beken Wheer, Beek en Reune voeren water af van de stuwwallen ten noordoosten van de Weerribben. Zie afbeelding 1.

AFBEELDING 1

Kaart Google Earth, ingetekend door Aaldert Muis (stromen), bewerkt door Sara Muis (fotografisch) en Jo Steenstra (cijfers). 1. Eeserveld; 2. Woldberg; 3. Willemsoord; 4. Witte Paarden; 5. Tuk; 6. Thij; 7. Kerkbuurt; 8. Maarkerbroggie; 9. Paasloo; 10. Dennenbos; 11. Kanaal Steenwijk – Ossenzijl; 12. Boonspolder; 13. molen De Wicher.

“Alle drie stroompjes mogen een reune heten, een snelstromend beekje. De benaming is afgeleid van een woordstam rei- met de betekenis lopen, stromen, vloeien en, heel algemeen, zich in beweging zetten, zich verheffen. Dat past heel goed bij deze stroompjes die vaak ineens veel water voeren en daarna ook vrijwel geheel droog kunnen vallen. Van der Tuin in zijn boekje Wateren waternamen (p. 61): Reune: een voor onze omgeving karakteristieke soortnaam voor een snelstromende beek, vergelijkbaar met het Noord Brabantse ‘run’.“ (Aaldert Muis, 2021)

AFBEELDING 2

Geomorfologische kaart, bijlage bij de Archeologische Waarde-en Beleidskaart Steenwijkerland, Vestigia juni 2006. In donkergrijs laagten en beekdalen zuid westwaarts. Hier met letters en cijfers ingevoegd in rechthoekige witte vakjes. 

O = Oldemarkt; Steenwijkerwold; T = Tuk; Wo = Willemsoord; W = Woldberg. I vanaf Horstweg achter Begraafplaats en Vijverbos langs bezuiden Hareweg. II vanaf halverwege Binnenweg via Braambos het lage land in.

IIIa = Weer; IIIb = Weerdsloot (kadaster 1827); a+b samen vanaf Dennenbos. IV Beek; V Reune; 

VI vanaf watertoren hoogte zuidwaarts. NB: de zwarte rondjes betreffen archeologische meldingen.

Voor degene die zich verder willen verdiepen in de loop van deze beken, wordt verwezen naar de artikels  van Aaldert Muis in “De Silehammer” 29/2 juni 2021 en 29/3  september 2021. 

https://www.historischeverenigingijsselham.nl/index.php/de-silehammer

Op diverse plekken in het landschap zijn de beddingen van deze beken te herkennen. Als redactie zijn we ook benieuwd naar de natuurwaarden van deze beken. Voor zover wij weten is hier weinig over bekend. Leven in en om de beken bijzonder planten- en diersoorten? Misschien tijd voor nader onderzoek.

https://www.historischeverenigingijsselham.nl/index.php/de-silehammer