Wandeltip Uffelter Binnenveld – Uffelterzand, 7 km

Kaart Uffelter binnenveld
Kaart Uffelter binnenveld

Startpunt:
Neem op de A32 afslag 5 en kies richting Havelte. Je rijdt door Darp. Op de rotonde rechtdoor.
Blijf de Nieuwe Ruiterweg met kronkels zoveel mogelijk rechtdoor volgen tot je de laatste huizen achter je hebt gelaten. Neem na het bord “Einde Havelte” de eerste afslag naar rechts, de Uffelterkerkweg. Rijd door tot de kerk. Hier is genoeg parkeerruimte.

Routebeschrijving:
a.
  Loop terug over de Uffelterkerkweg, dus in de richting Uffelte. Let op de korstmossen op de bomen rond de kerk. In het voorjaar zijn hier veel vogels te horen. Na 500m rechtsaf, Markgenotenweg. Na 250m linksaf bij het informatiebord Uffelter Binnenveld.

b. We volgen de route met de paarse paaltjes. Je ziet hier in het bos nog overal de restanten van de loopgraven die in de tweede wereldoorlog zijn gegraven. Op een splitsing houden we links aan. Let in het zomerhalfjaar in het bos op gekraagde roodstaart en bonte vliegenvanger. We komen uit bij een veerooster. Voor het rooster gaan we rechtsaf en we volgen het pad langs de rand van het weiland. Rechts zien we een ven waarin de heikikker voorkomt. In deze omgeving zijn geelgors, graspieper, boompieper en grasmus te zien. Bij een bank gaan we het bos in. We volgen nog even de paarse route. Even later lopen we over een klein heideveld met links een ven en rechts een bankje met mooi uitzicht. Direct na het bankje buigt de paarse route naar rechts, maar wij verlaten hier de paarse route en gaan rechtdoor. Op 150 meter na het bankje gaan we linksaf over een veerooster. We lopen door een larixbos. Aan het einde linksaf.

c. Na 600 meter komen we bij een bankje langs de verharde weg. In het gras voor het bankje groeit hertshoornweegbree. De rozetten liggen plat op de grond. Het langwerpige blad heeft zijlobben die de indruk geven van een hertengewei. We steken de weg over en nemen het pad schuin naar rechts. Langs het pad groeit veel hulst. Voor een dam over een sloot linksaf. We houden de sloot dus rechts van ons. In de sloot groeien ondermeer gele lis en penningkruid. Let in deze omgeving op de groene specht. In een van de graslanden rechts is een huiszwaluwhotel op een paal geplaatst. In het voorjaar van 2020 werd er druk gebruik van gemaakt. Op de verharde weg rechtsaf en aan het einde linksaf, Dorpsstraat. Bij paddenstoel 21381 rechtdoor, de doodlopende weg in. Waar de weg afbuigt naar rechts rechtdoor blijven gaan langs het bord “Natuurgebied”. We blijven zoveel mogelijk rechtdoor lopen tot we een diepe slenk met water links van ons zien. Dit is het Finse Meertje (1). We blijven zoveel mogelijk op een hoog niveau langs de slenk lopen. Na de slenk blijven we nog even de groene paaltjesroute rechtdoor volgen tot we bij een open zandvlakte komen links van ons. Hier linksaf de zandvlakte op.

d. Blijf ongeveer 100 meter langs de rechter rand van de zandvlakte lopen tot waar een smal pad naar rechts vrij steil omhoog gaat. Hier rechtsaf dit pad op. Langs het pad groeit op een enkele plek klein tasjeskruid (2).Volg dit pad enkele honderden meters tot het einde. Hier rechtsaf. Door een smalle rand met bomen en struiken zie je nu links een golfbaan. Volg dit pad tot je uitkomt bij een parkeerplaats. Hier linksaf en over de klinkerweg verder. Na het grote gebouw aan de rechterkant meteen rechtsaf, een smal weggetje langs een golfveld. Blijf deze weg met slingers volgen. Aan het einde een bruggetje over en linksaf. Bij paddenstoel 20945 rechtsaf, fietspad. Bij paddenstoel 20613 rechtsaf. Na 200 m zijn we weer bij de kerk.

1. Het Finse Meertje is ontstaan tijdens de tweede wereldoorlog toen hier zand gewonnen werd ten behoeve van een vliegveld bij Havelte. Op de bodem van het langgerekte gat staat nu water. Er groeien wateraardbei, gewone waternavel en veenmos. Langs de eerste plas groeit een mooi exemplaar van de koningsvaren.

2. Klein tasjeskruid is een plant van open, droge en vrij zure zandgrond. De vruchten lijken veel op die van herderstasje, maar staan als een dichte kluwen aan de top van de stengel, terwijl de vruchten van herderstasje wijd uit elkaar langs een groot deel van de stengel staan. De plantjes die ik hier zag werden maar ongeveer acht centimeter hoog, veel lager dus dan het normale formaat van herderstasje.

 Wandeltip + foto’s Theo van de Graaf