Insecten Werkgroep “De Kop van Overijssel “

Contactpersoon: Arjen Lensen

 Email: arjen.nat@gmail.com

Telefoonnummer: 0629077923

Vlinder- en Libellenwerkgroep is nu Insecten werkgroep

Wat ooit begonnen was als de KNNV Vlinderwerkgroep werd omgevormd tot de KNNV Vlinder- en Libellenwerkgroep toen deze laatste soortgroep meer en meer in de belangstelling kwam te staan. Maar ja, als je dan naar vlinders en libellen kijkt tijdens activiteiten dan is het onontkoombaar dat je ook andere insecten tegenkomt. En die blijken dan ook nog eens (soms) redelijk makkelijk op naam te brengen. En als ze dan ook nog eens interessante gedragingen vertonen dan is uitbreiding van de belangstelling maar een kleine stap.

Vandaar dat er is besloten om het werkterrein uit te breiden naar insecten en dat in de naam tot uitdrukking te laten komen. We zijn dus vanaf heden de KNNV Insectenwerkgroep!

Dat betekent niet dat van iedereen die lid is verwacht wordt om alle insecten te gaan bestuderen. Er zijn in Nederland ~20.000 soorten insecten en van veel soorten is determinatie alleen mogelijk door exemplaren te vangen, te ontleden, door een microscoop te bestuderen en op die manier op naam te brengen. Ook is daar zeer specialistische literatuur voor nodig die voor KNNVers gewoonweg niet makkelijk toegankelijk is.

Maar er zijn best wel veel groepen die via foto,s of met een verrekijker in het veld goed op naam te brengen zijn. En daarbij helpen apps als ObsIdentify, maar ook de tegenwoordig steeds betere veldgidsen en de officiële namenlijst van Nederlandse soorten. Verder zijn er allerlei websites met informatie.

Om een paar voorbeelden te noemen van die soortgroepen:

  • Wantsen
  • Cicaden
  • Bladwespen (zie foto(s))
  • Zweefvliegen
  • Roofvliegen
  • Lieveheersbeestjes
  • Hommels

Ook spinnen zijn een interessante groep alhoewel dat formeel geen insecten zijn.

Op onze avonden zijn we van plan om deze “nieuwe” soortgroepen aan bod te laten komen. Zodat we tijdens de excursies al een beetje een start hebben.

Als er belangstelling voor deelname is of als er vragen zijn, dan kan er contact worden opgenomen met Arjen Lensen (arjen.nat@gmail.com) en / of Willem-Jan Hoeffnagel (Willem-Jan@hoeffnagel-photography.nl).

Bijlage: Jaarverslag van de Vlinderwerkgroep over 2015.pdf alg. jaarverslag en jaarverslagen wg’s 2016 2.pdf 20191802 Jaarverslag van de vlinderwerkgroep 2019.pdfDe Noordwesthoek

Insecten Werkgroep “De Kop van Overijssel