Vlinders- en libellenwerkgroep “De Kop van Overijssel”

logo-vlinderwerkgroep
logo-vlinderwerkgroep

Contactpersoon: Arjen Lensen

 Email: arjen.nat@gmail.com

Telefoonnummer: 0629077923

In de kop van Overijssel komen een groot aantal vlinder- en libellensoorten voor. In de omliggende natuurgebieden maar ook in Steenwijk vliegen meerdere zeldzame en zeer zeldzame vlinder- en libellensoorten rond. Dit alleen al geeft bestaansrecht aan de werkgroep en haar activiteiten. De leden wisselen niet alleen kennis uit over de voorkomende soorten maar houden zich ook bezig met het inventariseren en tellen van vlinders(eitjes) en libellen en dragen zo een steentje bij aan het beschermen en in stand houden van kwetsbare soorten. 

Tijdens de werkgroepbijeenkomsten wordt kennis uitgewisseld, wordt vlinder- en libellennieuws gedeeld en wordt er aandacht besteed aan het determineren en op naam brengen van soorten. Daarnaast zijn er boekbesprekingen en worden er foto’s en films gepresenteerd. 

In de wintermaanden wordt er door de leden in het kader bescherming en behoud van de sleedoornpage eitjes geteld.

 De werkgroep is voor iedereen toegankelijk met interesse in libellen en/of dag- en nachtvlinders. Kennis is mooi meegenomen maar zeker geen vereiste. We besteden tijdens de excursies en tijdens de bijeenkomsten veel aandacht aan het herkennen van gangbare en minder gangbare soorten.Mocht u geïnteresseerd zijn in een van onze activiteiten, dan bent u van harte welkom. De bijeenkomsten zijn doorgaans op de 1e maandag van de maand (oktober tot en met april) in De Klincke (Kerkstraat 16, Steenwijk) en beginnen om 19.30 uur. De excursies vinden plaats in mei, juni, juli en augustus. Informatie over de bijeenkomsten en excursies is te vinden op deze website. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met Arjen Lensen (contactpersoon van de werkgroep).

Belangstellenden zijn van harte welkom !

In de zomer periode zijn er excursies en wordt deelgenomen aan vlinderinventarisaties.

Er kunnen zich wijzigingen voordoen; zie hiervoor het nieuws en/of de agenda.

Bijlage: Jaarverslag van de Vlinderwerkgroep over 2015.pdf alg. jaarverslag en jaarverslagen wg’s 2016 2.pdf 20191802 Jaarverslag van de vlinderwerkgroep 2019.pdfDe Noordwesthoek