Werkgroep Geologie

Contactpersoon: Wim Brussee Adres: Gasthuislaan 18 8331  MX  Steenwijk Tel: 0521  516373 E-mail: krebberbrussee@hetnet.nl

De Werkgroep Geologie houdt zich bezig met het bekijken en bestuderen van vondsten van excursies en vakanties, waarbij gedacht moet worden aan mineralen, fossielen en (zwerf)stenen. 

Werkgroepavonden vinden plaats in zaal 3 van Rabotheater De Meente, Stationsplein 1 in Steenwijk. Aanvang van de avonden is om 19.30 uur, einde rond 22.00 uur (de zaal is open om 19.00 uur). Op deze avonden wordt meestal een lezing gegeven, zowel door werkgroepleden als door gastsprekers. Van tijd tot tijd wordt er, bij voldoende belangstelling, een excursie georganiseerd. Dit kan een bezoek aan een geologisch monument, een museum of een zoekexcursie zijn. 

Programma seizoen 2021, zie agenda! ( check agenda voor wijzigingen)

Door de Werkgroep Geologie is een tentoonstelling ingericht met fossielen van zoogdieren uit het Pleistoceen in het Tuk’s Theehuis op de Woldberg bij Tuk. (Het Pleistoceen: globaal de periode 2 miljoen – 12.500 jaar geleden en eindigend in het Weichselien.) Alle hier getoonde fossiele delen van o.a. mammoet, wolharige mammoet, wolharige neushoorn, steppewisent, reuzenhert, grottenleeuw en reuzenhert, zijn gevonden in de omgeving van Steenwijk.

Werkgroepavond ‘Fossielen en natuur van Gotland’ op 11 februari 2020

Oentsje en Klaas de Haan hielden op deze werkgroepavond een lezing over ‘De fossielen en natuur van het mooie Gotland’.

Excursieverslag 9 april 2016 naar de Veluwe

Onder leiding van Bauke Terpstra uit Emst gingen, met prachtig weer, 11 leden van de Geologiewerkgroep naar de Veluwe.  Allereerst werd naar een van de grootste stuwwallen bij Uddel (de Amersfoortse berg) gegaan. Vanaf deze wal keken we uit over het dal van de Staverdense Beek en zagen in de verte de stuwwal bij Drie. Hiervandaan reden we naar het Uddelermeer, wat met een diepte van 17 meter de grootste pingoruïne van Nederland is. Hier gaf Bauke ons uitleg over de hiernaast gelegen Hunenschans. De Hunenschans is de naam van wat nu nog resteert van een verdedigingswerk uit ca. 900 na Chr. De burcht is vermoedelijk aangelegd omdat in de omgeving vanaf de 7e eeuw ijzer werd geproduceerd. Vervolgens werd een blik geworpen op de hier niet ver vandaan stromende Staverdense Beek (die in het verdere verloop overgaat in de Hierdense Beek). Er werd gestopt bij Ouwendorp (vlakbij Garderen). Hier is een zogenaamd ‘doodijsgat’, dat ontstond omdat een brok ijs bleef liggen nadat de grens tot waar een actieve gletsjer reikte, teruggetrokken was.Van Garderen werd over de Asselse Heide naar Radio Kootwijk gereden. Hier liepen we over de zandverstuivingen. Er werd gezocht naar (onder andere) zogenoemde windkanters. Op enkele plaatsen is op de (steeds verder begroeide) zandverstuivingen nog mooi de dynamiek van het stuifzand te zien.Tenslotte wandelden we weer terug over de zandverstuivingen naar Gebouw A, waar in het ernaast gelegen café ‘De Garage’ de dag werd afgesloten.